Impartido por Juan Lesta & Belén Montero

3 horastaller micropaleta-invader 1000xtaller micropaleta-pcman 1000x
25 prazas
de 7 a 12 anos
6 de maio de 17:00 a 20:00h
Pazo da Cultura

En que consiste?
Obradoiro para traballar coa Micro Paleta gráfica CODECO.
Trátase dun sistema que permite recrear imaxes e animacións, mediante a técnica stopmotion, pero dunha forma peculiar e intuitiva. O proxecto codeco, baséase na reinterpretación de elementos dixitais de orixe físico no mundo analóxico, tanxible e real.

11999560145_d20a7a935c_z É un sistema que nos permite manexar coas nosas mans, un concepto tan abstracto e intanxible como o de pixel, que nos sistemas dixitais afástase da nosa comprensión e queda esvaecido na nosa retina. O sistema consiste nun follas transparentes nas que nunha rejilla impresa represéntase o lugar de cada un dos píxeles da nosa pantalla. Á nosa disposición teremos adhesivos que encaixan nesa cuadrícula, en diversas cores cos que crearemos as nosas imaxes de 8bit analóxicos. Manualmente formaremos a imaxe colocando os pegatopíxeles no lugar adecuado. Cada persoa contará con polo menos cinco plantillas nas que creará cada un dos fotogramas da súa microanimación. Os fotogramas do alumno serán escaneados unha vez acabados, para posteriormente recrear a súa animación. Os fotogramas poderán ser expostos como obra física, a modo de pequenos cadros codeco, e tamén formarán parte dun video global no se unirán todas as microanimacións e que mostrará o resultado do obradoiro. Este será editado a medida que se van entregando as imaxes o cal permitirá ver o resultado poucos minutos depois da finalización do obradoiro.

Obxectivos
Achegarnos ao sistema perceptivo da formación da imaxe, á vez que nos permite crear dun modo moito máis rápido e intuitivo. Doutra banda, axúdanos a comprender como funciona un sistema dixital de representación gráfica. Ao utilizar a a técnica stop-motion en combinación cos pegatopíxeles, achegámonos as técnicas clásicas de animación, que son sempre máis sinxelas de asimilar e comprender que os complexos sistemas actuais de animación e composición dixitais, que nos descargan do duro traballo de animar fotograma a fotograma, pero afástanos dunha manipulación directa dos elementos que configuran cada imaxe, como a pintura, o debuxo, marionetas, etc.

 

 

Juan Lesta & Belén Montero (DSK)
Directores, produtores e creativos da produtora audiovisual e multimedia Esferobite.
Dirixiron a súa actividade cara ao videoclip, videocreación, multimedia, instalación e vídeo en directo, recibindo diversos premios e mencións de carácter nacional e internacional.Realizaron videoclips para Fangoria, Astrud, A boa vida, Catty Claret, Alma-X, Josh Prada…E produciron pezas de videocreación, entre outros para a Mostra INJUVE, Centro Galego de Arte contemporánea, Fundación Luís Seoane, Museo do Mar de Galicia, Hangar…Expuxeron os seus traballos en Pompidou de Metz, CGAC, A Capella, A Virreina, Fundación Luís Seoane, entre outros.Posúen pezas na colección do CGAC, Artium-Injuve e Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.Impartiron clases de audiovisual en diferentes centros de Barcelona como MACBA, Elisava, IED, BAU ou ESDI.