Equipo 2018-04-11T11:40:34+00:00

SONIA MÉNDEZ

dirección

ANA DIXITAL

produción

MARÍA YÁÑEZ

actividades

SONIA DÍAZ

comunicación

SANDRA LESTA

gala e webseries

ISA VILA

imaxe gráfica

MELINA REGUEIRA

Axudante de produción

TAMARA DE LA FUENTE

redes

FRAN ARNOSO “PIXI”

proxeccións e control de copias

MANUEL SILVA

vídeo

DAVID TOMBILLA

fotografía

VICTOR GONZÁLEZ

web

ROBERTO CONDE

rexidor e auxiliar produción

MANUEL VIDAL

cámara

SARA ROCA

tradución

PILAR PARADA

runner e auxiliar de produción