Equipo 2018-02-09T15:07:53+00:00

SONIA MÉNDEZ

dirección

ANA LÓPEZ

produción

MARÍA YÁÑEZ

actividades

SONIA DÍAZ

comunicación

SANDRA LESTA

gala e webseries

ISA VILA

imaxe gráfica

MELINA REGUEIRA

Axudante de produción

TAMARA DE LA FUENTE

redes

FRAN ARNOSO “PIXI”

proxeccións e control de copias

MANUEL SILVA

video

DAVID TOMBILLA

fotografía

VICTOR GONZÁLEZ

web

ROBERTO CONDE

auxiliar produción

MANUEL VIDAL

cámara

SARA ROCA

tradución